وزیر دواب

وزیر دوّاب - دواب ، یعنی جانوران است ولی در فارسی بدون تشدید باء و بیشتر به معنی ستور که سواری می دهد و بار می کشد استعمال شود. وزیر دواب یعنی مستوفی که به جمع و خرج و اسقاط و عمل و غیرهٔ شترخانه و قاطرخانه رسیدگی می کرده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.