منشی الممالک

منشی‌الممالک - تا اواسط دورة محمدشاه، از القاب شغلی بوده. رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی را میگفتند و از آن پس، متصدی شغل مزبور را صاحبدیوان رسایل؛ وزیر رسایل؛ منشی حضور و دبیر حضور می نامیدند. در زمان فتحعلی شاه نیز سمت منشی الممالکی داشت و در سال 1220 مهردار و خزانه دار سلطنتی شد و در سال 1221 از طرف فتحعلی شاه به عنوان وزیر رسائل انتخاب شد. در سال 1224 م . به وزارت خراسان مأمور گردید و سمت منشی الممالکی به میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی واگذار شد. منشی الممالک گهگاه شعر هم میگفته و سلطانی تخلص می کرده است./ رجال ایران. ج 2 ص 37 و 38 و 39.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.