لیتو گرافی

لیتوگرافی - در دوره محمدشاه، در سال ۱۲۴۸ق./۱۸۳۷م. اولین‌بار در تهران ماهنامه‌ای دولتی انتشار یافت. این نشریه نام مخصوصی نداشت و در آخر صفحه اول آن نشان دولتی ایران چاپ شده بود. همین روزنامه است که پس از تغییراتی محسوس در دوره ناصرالدین‌شاه به صورت روزنامه وقایع اتفاقیه یعنی روزنامه رسمی تهران درآمد.( آرین‌پور، یحیی، از صبا تا نیما، ج۱، ۲۳۶، تهران، ۱۳۷۲ش.) در ۱۲۵۹ق. آقا عبدالعلی نامی اسباب لیتوگرافی یعنی چاپ سنگی را به تهران آورد و در همان سال نخستین کتاب چاپ سنگی، یعنی تاریخ معجم، از چاپ بیرون آمد./ محبوبی اردکانی، حسین، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ج۱، ۲۱۶، تهران، ۱۳۷۶ش.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.