دارالاستیفاء

دارالاستیفاء - دیوان محاسبات : عبدالغفار به دار استیفارود و بگوید مستوفیان را تا خط بر حاصل و باقی وی کشند. (تاریخ بیهقی ص 124).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.