داروغه دفترخانه

داروغه ٔ دفترخانه - سرپرست اداره ٔ دفترخانه . از مبلغ مواجب داروغه دفترخانه چنین برمی آید که سمت و شغل وی دارای اهمیت بوده و این مقام زیردست مستوفی المالک واقع می شده است . (از سازمان اداری حکومت صفوی ص 136).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.