اخضر على‌‌شاه

وى در سال 1317 ق./ 1899 م. زیر عنوان «تعیین و ثبت ابنیه محاط خندق شهر دارالخلافه باهره« آخرین اطلاعات آمارى درباره سیماى شهر تهران  (Eecologie)را پیش از وقوع انقلاب مشروطیت ایران فراهم آورده است. درویش اخضر این آمار را از سال 1317 تا 1320ق. در زمان ریاست نظمیه مختارالسلطنه و صدارت امین السلطنه تهیه کرد. جمعیت تهران را حدودا 244هزار نفر نوشته است. ! رجوع کنید به سرشمارى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.