کور شو دور شو

کور شو دور شو- کور شو دور شو.(دو جمله ٔ امری ) شاطران که پیشاپیش حرم پادشاه پیاده می رفتند، این عبارت را می گفتند؛ یعنی حرم پادشاه می گذرد چشم ها بر هم نهید و ازجاده به کنار شوید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

«ترس از ایجاد روابط نامشروع زنان حرمسرا با مردان درباری، افشای اسرار سیاسی و حفظ امنیت زنان حرمسرا موجب می‌شد که آنان همواره با شدیدترین نظارت‌ها مواجه شوند و هنگام حرکت کاروان زنان حرم در معابر عمومی همواره یک دسته سوار با فریادهای (دورشوید، کورشوید) مردم را دعوت به خلوت کردن مسیر، چسباندن صورت هایشان به دیوار یا درخت و دراز کشیدن بر روی زمین می کردند و هیچ کس حق نداشت؛ حتی نیم نگاهی به حرم شاهی بیندازد.»/ سفرنامه دروویل، ترجمه جواد محیی، تهران، کوتمبرگ، ص 159.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.