کله پاچه خوری پادشاه

کله پاچه خوری پادشاه – سر پل تجریش محوطه بازی که امروز فضای سبز و واحدی از ساختمان های شهرداری قرار دارد، از گذشته های دور به سرگوگل شهرت داشته است. تا پیش از سیل تجریش در جنوب این محوطه جایی که ساختمان شهرداری هست و پیش از آنکه وارد بازار تجریش شویم، چند مغازه بود. مغازه مرغ فروشی درافشان، مغازه کله پزی احمد کله پز(خله)، قصابی عباس ذاکری و ... این مغازه ها در جریان سیل از میان رفتند و هرگز دوباره ساخته نشدند.

محمدرضا شاه، گهگاهی هوس خوردن کله پاچه می کرد، بامدادی از روزها راننده همسر شاه که از بچه های شمیران بود، ماموریت یافت تا کله پاچه برای صبحانه شاه فراهم کند. او که احمد کله پز را می شناخت، آمد سراغ او و سفارش دو دست کله پاچه داد و گفت تمیز و خوب باشد، برای محمدرضا شاه می خواهم. احمد هم دو دست کله سفید شیشک انتخاب و پاک کرد، ولی گفت شرطش اینه که من خودم بیام از شاه پذیرایی کنم. چون کله پاچه چیدنش در سینی و آرایش آن کار تو نیست. از این اصرار و از آن انکار عاقبت راننده پذیرفت که احمد خودش بیاید بنابراین احمد روپوش اطوکرده سفیدی پوشید و سرو صورتش را صفایی داد و همراه راننده و ظرف غذا راهی کاخ شدند. در آنجا به طرز زیبنده ای کله پاچه را در سینی چینی کشید و با آداب و احترام مقابل شاه گذاشت.

نکته جلب توجه اینکه به بانو فرح پهلوی که حضور داشت، با آن صدای گرفته و مخصوصش در اشاره به محمدرضا شاه، گفت؛ مرد خوبیه، هواشو داشته باش.

 شاه هم آن روز قاب عکسی از خودش به او داد که احمدآقا آنرا تا انقلاب بالای پیشخوان روی دیوار نصب کرده بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.