کشیک خانه

 

کشیک خانه - قراولخانه . پاسدارخانه .

- غلامان کشیکخانه ؛ غلامانی که کار نوبت داری و کشیک انجام می دادند و در کشیک خانه جای داشتند.

- سواران کشیک خانه ؛ سوارانی بودند که به دوران مظفرالدین شاه حفظ او را می نمودند. سواران گارد سلطنتی .

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.