کته

کته – واژه ایست در حوزه معماری ایرانی که به معنای پستو، فضایی برای نگهداری موقت هیزم و هیمه در مطبخ و آشپزخانه به کار می رود.

«کته . [ ک َ ت َ / ت ِ ] (اِ)قسمتی از پستو یا زیرزمین یا مطبخ یا صندوقخانه و جز آن که در پیش آن دیوارچه ای کشند و در آن زغال و هیمه و پهن و امثال آن ریزند. (یادداشت مؤلف ). جای زغال . جازغالی . تودری مانندی که نیمی از قسمت پائین آن را دیوار کشند و در آن هیمه و زغال و غیره ریزند. || صندوقخانه . پستو. (فرهنگ فارسی معین ). || جای آرد در نانوایی . (یادداشت مؤلف ).»/ لعت نامه دهخدا.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.