نجیب خانه های آب کرج

نجیب خانه آب کرج

اواسط دهه سی تمام اطراف آب کرج بیابان بود. در جایی نزدیک محل کنونی بیمارستان پارس، نجیب خانه هایی یکی دو طبقه وجود داشت که زنانی را به مبلغی در اختیار مشتریانشان برای حدود یک ساعت قرار می دادند. تفاوت این خانه ها با شهرنو در این بود که زمان و آرامش بیشتری برای افراد وجود داشت البته به بهایی بیشتر. گواین که گاهی ارتباط عاطفی هم بین مشتریان دائمی بر قرار می شد. ارتباطی که از سوی مردان جوان جدی تر و از طرف زنان، مقصود حفظ استمرار کسب و کارشان بود.

در این خانه ها گاهی درگیری بین مراجعه کنندگان و صاحبان و زنان نجیب خانه رخ می داد که به زد و خورد می انجامید. برخی از مدیران این خانه ها پاسبانی را از کلانتری در اختیار داشتند که حقوقشان را می پرداختند و در اتاقی مستقر بود تا در مواقع درگیری و نیاز نظم را برقرار کند.

این نجیب خانه مدرن تر از بیت الطف های تهران قاجاری بود. در همین روزها متل هایی هم در جاده کرج قرار داشت که بسیار گران تر بود./ مولف.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.