ملفوفه فرمان

ملفوفه فرمان – ملفوفه، مأخوذ از تازی ، ملفوف و پیچیده شده و در جوف گذاشته و لفافه کرده . (ناظم الاطباء). و رجوع به ملفوف شود.
ملفوفه ٔ فرمان ؛ فرمان پادشاهی که قطع آن کوچکتر از فرمان باشد و به مهر کوچک پادشاه مهر شده و مقید به ثبت در دفاتر نباشد. (از ناظم الاطباء)/لغتنامه. شاه، غیر از فرمان کتبی و رسمی خود، فرمان کتبی و رسمی دیگری هم داشته است؛ مثلاً در امر خاصی از قبیل: تحقیق و تفتیش و رسیدگی به کار معینی، صادر میشده یا دستوری به طور فوق‌العاده به کسی اعلام میگردیده. این فرمانها، سربسته، به مخاطب میرسید به همین جهت، آن را «ملفوفه فرمان» نامیده‌اند. این فرمانها، به صحّة شاه و مهر صدراعظم میرسید.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.