مصلحت خانه

مصلحت خانه - آنجا که در صلاح صواب کار اندیشه و غور کنند. مجلس رایزنی و چاره اندیشی و مشاورت .

 مجلسی که ناصرالدین شاه قاجار در سال 1276 ق . دایر کرد و ریاست آن را به اعتمادالدوله عیسی خان که از وجوه قاجار و منسوب مادری خود بود، سپرد. اعضاء این مجلس عمومی تر از مجلس شورای وزراء (هیئت دولت ) بودند و برخی مستوفی و ملا ونویسنده هم در جزو آنان دیده می شد و چون فرمان چنین بود که در دیگر ولایات نظیر آن تأسیس گردد، معلوم می شود که غرض شاه دایر کردن چیزی شبیه انجمنهای ایالتی و ولایتی بوده است، ولی معلوم نیست که این مجلس عملی انجام داده است یا خیر. (مستوفی، ج 1 ، 126). در جمیع ولایات برای مقاولات امور عامه ٔ اهالی که در سال سیزدهم از جلوس (جلوس ناصرالدین شاه ) مطابق یک هزارودویست وهفتادوشش قمری به عمل آمد. (المآثر و الاَّثار ، 118).

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.