مداخل

مداخل- در بررسی و تحلیل اصلاحات امیرکبیر از دیدگاه سیاحان و کارگزاران خارجی (1807ـ1852م./ 1222ـ1268ق.) ایران به هر پولی که از راه رشوه، جریمه، تعدي و هر طریـق نادرسـت دیگـر حاصـل مـی شـد «مداخل» می گفتند. مأمورین رسمی دولت از طریق مداخل امرارمعاش مـی کردنـد، نـه از طریـق دریافت حقوق، شخصیت امیرنظام بالاتر از آن بود که شخصی به او رشوه بدهد وي مصمم شد بساط رشوه خواري را که اطراف او گسترش یافته بود برچیند./ واتسن،1340 :272.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.