فامیلی تاجبخش

فامیلی تاجبخش –در دو قرن اخیر چند تن لقب تاجبخش را داشته اند. میرزا محمدخان بیگلربیگی دولو قاجار یکی از آنان است که نوادگان او نام تاجبخش را برای نام فامیلی خود برگزیده اند.

«اللهیارخان پسر بزرگ رکن‌الدوله میرزا محمدخان بیگلربیگی دولو قاجار، مشهور به تاجبخش می‌باشد. علت اعطای لقب تاجبخش به وی بدین سبب بود که در زمان جنبش‌های سلطنت‌خواهی قاجاریان، بسیاری از بزرگان ایل قاجار او را برای پادشاهی سزاوارتر از آقا محمدخان می‌دانستند، اما وی به سود آقا محمدخان از سلطنت کناره‌گیری کرد و از سران ایل و بزرگان استرآباد و مازندران برای بنیان‌گذاری سلطنت قاجار قول مساعدت گرفت. روی این اصل، بعضی از اعقاب او نام تاجبخش را برای خود انتخاب کردند.»/ رائین، اسماعیل؛ حقوق‌بگیران انگلیس در ایران، تهران، چاپ داورپناه، 1347، چاپ دوم، ج اول، 130.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.