غلامبچه باشی

غلامبچه باشی- رئیس غلامبچه‌های اندرون شاه. به اصطلاح خانه شاگرد.

«خانه شاگرد در خانه ٔ شاه و اعیان . پسران نابالغ که در حرم شاهان قاجار به کارهایی گماشته بودند مانند ایچ اُغلان سرای سلاطین عثمانی . پیشخدمت های خرد از خاندان اعیان و شاهزادگان که در اندرون و حرم خانه ٔپادشاهان قاجار به خدمت اشتغال داشتند. کودک . ریدک . (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی متعلق به کتابخانه ٔ سازمان لغت نامه ذیل رندک ). وصیف . (دهار)»/ لغت نامه دهخدا.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.