شکنجه

شکنجه – شکنجه محکومان از تفریحات شاه قاجار بود. در این مراسم سالانه جمعی از مردم تهران در میدان شهر(ارگ) گردآمده در حضور شاه مجازات های دوران توحش بشر بر سر محکومان اجرا می شد. در آن مراسم چشم محکومان را در می آوردند و سر برخی دیگر را قطع می کردند.

کلنل شیل ادعا کرده در ۱۸۴۵ توانسته است شاه را راضی کند تا مراسم شکنجه که از تفریحات شاه بود موقوف سازد.

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1860/jun/08/colonel-sir-justin-sheil-arrests-in

شخص کوته‌فکر و حیله‌گری که ایرانی‌ را تحقیر می کرد و شایستگان ایران را حرمتی قائل نبود. وی با میرزا تقی‌خان امیرکبیر که مطیع انگلیس و روس نبود و مصالح ملت ایران را مد نظر داشت سر ناسازگاری گذاشت و ناراضیان را تحریک کرد تا علیه امیر برای حذف او از سیاست تظاهرات و اعتصاب کنند و عاقبت در این امر موفق شد.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.