سیورغال

سیورغال – از اصطلاحات معمول دوره قاجاریه است. به معنای عواید زمین که به جای حقوق یا مستمری به شخصی بخشند؛ تیول و زمینی که پادشاه، جهت معیشت به ارباب استحقاق بخشد. «کلمه ای ترکی - مغولی به معنای انعام است.(غیاث اللغات ) (آنندراج ). تیول و زمینی که پادشاه جهت معیشت به ارباب استحقاق بخشد. (ناظم الاطباء). مدد معاش و این لفظ ترکی است . (آنندراج ). عواید زمین که بجای حقوق یا مستمری به اشخاص بخشند. ج ، سیورغالات . (فرهنگ فارسی معین ) : سیورغالات سید مرحوم را به ایشان عنایت فرمود. (مجالس المؤمنین قاضی نوراﷲ شوشتری )»./ لغتنامه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.