سورسات

سورسات (سیورسات) – اصطلاحی ترکی و معمول در دوره قاجاریه است و آن ارزاق و علوفه اسب و حیوان وابستگان دولت و لشکریان و سپاهیان یا پادشاه و امرا بدون پرداخت بهایی و به زور از مردم به ویژه روستاییان ستانند.

«غله . || خواربار. || کفاف معیشت . وجه معاش . نفقه . || ملزومات سپاهیان که پیش از ورود آنان تهیه کنند.» (فرهنگ فارسی معین ).

 ارزاقی که به زور از انبارهای مردم، جهت پذیرایی مهمانان و فرستادگان دولت و قاصدان، از طرف حکام وصول می‌شد؛ غلّه و خوراک لشکریان و علوفه اسب‌ها و حیوانات؛ آذوقه لشکریان و سپاهیان یا پادشاه و امرا.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.