خیابان مجمع الصنایع

خیابان مجمع الصنایع - به دستور ناصرالدین شاه تمام اهل حرفه و صنعت را در ساختمان مجمع‌الصنایع در خیابان باب همایون گرد آوردند و در حجره‌های متعدد آن سکنا دادند و هر حجره را به صنعتگری اختصاص دادند تا به کار صنعت بپردازد.»(ذکاء، تاریخچه ساختمان‌های ارگ سلطنتی تهران، ج۱، ۳۴۳-۳۴۴ و ۳۴۷ ) شمار استادان و شاگردان مجمع‌الصنایع در ۱۴ محرم ۱۲۶۹، ۴۵ استاد و ۱۴۴ شاگرد بوده است.(همان) بعدها تعداد صنف ها افزایش یافت و تجمعشان به خیابان های دیگر کشیده شد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.