حاکم تهران

حاکم تهران - شاهزاده حسنعلی میرزا( ۱۲۷۱ ق - ۱۲۰۴ ق/ ۱۷۸۹) ملقب به شجاع‌السلطنه فرزند فتحعلی‌شاه قاجار و بدر جهان خانم نخستین همسر عقدی فتحعلی شاه و دختر محمدجعفرخان عرب و نوه قادر خان عرب عامری (حاکم بسطام) بود. او در پانزده سالگی از سوی پدر به حکومت تهران رسید. بعد از مرگ پدر در زمان محمدشاه کور و سالها زندانی شد. زمان سلطنت ناصرالدین شاه عفو شد و در تهران اقامت یافت.( عضدالدوله، ۱۹۱-۱۹۲) وی ادیب و دوستدار دانش بود و شعر می‌سرود و «شکسته» تخلص می‌کرد.(همان) چند فرزند او نیز شعر می سرودند. بنگرید به شجاع السلطنه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.