جریمه آقای هویدا نخست وزیر

جریمه آقای هویدا نخست وزیر- در بهار سال 1346 مراسم ترحیمی در مسجد مجد برگزار می شد. هویدا با اتومبیل پیکانش به محل می رسد چون جای پارک نبود در محدوده ای از پیاده رو اتومبیل را پارک می کند و می رود در مسجد. وقتی برمی گردد می بیند افسر راهنمایی قبض جریمه برای او صادر کرده است. افسر را که در محل بود، صدا می کند و ماجرا را سئوال می کند. او پاسخ می دهد قربان اتومبیل شما در محل توقف ممنوع پارک شده بود، من مجبور شدم جریمه کنم و شما باید قبض را بپردازید. مطبوعات هم در شجاعت و وظیفه شناسی پلیس، خبر را در بوق و کرنا کردند.

البته بعد در مجلس خصوصی، رحیمی رئیس پلیس تهران به افسران گفت؛ در حقیقت قصور از ما بوده که در چنین مراسمی جایی برای توقف اتومبیل نخست وزیر در نظر نگرفته بودیم./ از خاطرات سرهنگ منصور اورنگ.

مسجد مجدالدوله از آثار تاریخی دوره قاجار است که در خیابان امام خمینی(ره)، مجاور بیمارستان سینا است، این اثر در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. مجدالدوله داماد ناصرالدین شاه که به خان مجدالدوله معروف بود، مسجد را ساخت. بعدهادر مدرسه علمیه مجد راه‌اندازی شد.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.