تومان

تومان - جدول پايين برگرفته از مقاله بانكدارى جى، رابينو در دسامبر 1891 م: نقل شده از صفحه 650 كتاب «ايران و قضيه ايران» است:

 تومانِ زمان مغول 10000 دينار، 5000 ليره انگليس

 تومانِ شاه عباس 3 ليره و 7 شلينگ

 تومانِ 1678 م. 2 ليره و 6 شلينگ و 8 پنس

 تومانِ شاه سلطان حسين 2 ليره و 4 شلينگ

 تومانِ نادرشاه 1 ليره و 18 شيلينگ

 تومانِ 1815 م. 1 ليره

 تومانِ فتحعلى شاه 150 شلينگ

 تومانِ 1839 م. 10 شلينگ و 9 پنس

 تومانِ 1891 م. 5 شلينگ و 9پنس

 نمودار تنزل و كاهش وزن تومان در دوره قاجاريه را مى‏توان در جدول تنظيمى پايين كه از كتاب «تاريخ سكه»(د. شهبازی) اخذ شده مشاهده كرد:

 تومانِ آقامحمدخان 8/19 گرم

 تومانِ فتحعلى شاه تا 1216 ق. 6/14 گرم

 تومانِ فتحعلى شاه 1224 ق. 5/76 گرم

 تومانِ فتحعلى شاه 1237 ق. 5/37 گرم

 تومانِ فتحعلى شاه 1229 ق. 4/80 گرم

 تومانِ فتحعلى شاه 1246 ق. 4/60 گرم.

 تومانِ محمد شاه 3/84 گرم.

 تومانِ محمد شاه 3/45 گرم.

 تومانِ ناصرالدين شاه تا 1293 ق. 3/45 گرم.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.