تلفن خودکار

تلفن خودکار - در دوره رضاشاه اقدامات وسیعی در زمینه گسترش خدمات شهری صورت گرفت. هم‌زمان با پیشرفت کار ساختمان و نصب کارخانه برق دولتی، در جوار آن یک کارخانه بتن‌ریزی برای تولید تیرهای برق از جنس بتن مسلح نیز دایر گردید که نصب آن‌ها از حدود سال ۱۳۱۶ش. در خیابان‌های تهران شروع شد (اطلاعات، تهران، ۱/۳/۱۳۱۷). برای برق‌رسانی به این تیرها اولین‌بار بود که از کابل‌های زیرزمینی استفاده شد (اطلاعات، تهران، ۹/۲/۱۳۱۶). کارهای نصب و راه‌اندازی کارخانه برق در ۱۳۱۶ش خاتمه یافت و در فروردین ۱۳۱۷ش. اداره برق آگهی کرد که خانه‌ها و مغازه‌هایی که برای آن‌ها انشعاب کابل داده شده است، می‌توانند از اول اردیبهشت از برق دولتی استفاده نمایند (اطلاعات، تهران، ۱/۳/۱۳۱۷). برای تسهیل در مکالمات تلفنی که به صورت مغناطیسی بود و با واسطه صورت می‌گرفت، در ۲۱ شهریور ۱۳۱۶ شبکه تلفنی خودکار با شش هزار شماره که از شرکت زیمنس آلمان خریداری شده بود، در تهران (مرکز تلفن اکباتان ) راه اندازی گردید. شرکت تلفن برای آشنایی مردم با چگونگی کار تلفن خودکار، ضمن درج آگهی در روزنامه، حتی پیش از افتتاح این شبکه، دستگاه مخصوصی نیز برای آموزش مردم در شرکت نصب کرده بود .( یغمایی، ۴۰۶؛ تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ج۳، ۱۰) وضع تلفن تا مدت ها نامطلوب بود و غالباً امکان واگذاری آن به درخواست کنندگان وجود نداشت؛ بنابراین، به پیشنهاد شهرداری مقرر گردید که حق تقدم به کسانی داده شود که احتیاج مبرم به تماس تلفنی دارند.(اسناد پست و تلگراف و تلفن در دوره رضاشاه، ج۱، ۲۵۳ـ۲۵۴.) ۶ هزار شماره تلفن در شهریور ماه آن سال آماده بهره‌برداری شد و تلفن‌های شماره ۰۰۰‘۴ تا ۹۹۹‘۶ برطبق کتابچه راهنمایی که تنظیم گردیده بود، شروع به کار نمود.

 

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.