بیگم جان خانم

بیگم جان خانم - دختر حاجی صادق خان قزوینی و از زنان فتحعلی شاه بود.
«بيگم جان از اهل قزوين… گستردن رختخواب و لوازم راحت حضرت خاقان درعهده او بود. زنانى كه شب به كشيك و خدمت مى آمدند او خبر مى كرد. دو نفر براى خوابيدن در رختخواب … دو نفرهم به نوبت پاى شاه را مى ماليدند. يك نفر نقل و قصه مى گفت. يك نفر براى خدمت بيرون رفتن و انجام فرمايشات در همان اطاق به سر مى برد.»/ تاریخ عضدی. 44.
علینقی میرزا رکن الدوله زاده 19 شوال شال 1207 از بیگم جان خانم دختر محمد صادق خان قزوینی و برادر تنی امام وردی میرزا و سلطان ابراهیم میرزا بود . پس از مرگ فتحعلی شاه از برادر خود ظل السلطان حمایت کرد و محمد شاه وی را در قلعه اردبیل زندانی کرد . در سال 1253 از آن جا گریخت و روسیه و عثمانی رفت . مرگ وی در سال 1288 در سن 81 سالگی روی داد . وی شعر می سرود و والا تخلص می کرد . قامیل والا از نوادگان او هستند .

 امام وردی میرزا  ایلخانی زاده تاریخ 14 شوال سال 1211 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق خان قزوینی و برادر سلطان ابراهیم میرزا و علینقی میرزا بود . وی پس از مرگ فتحعلیشاه ریاست سپاه علیشاه میرزا ظل السلطان ار در برابر محمد شاه بر عهده داشت . پس از سلطنت محمد شاه جزو یازده شاهزاده ای بود که در قلعه اردبیل زندانی شدند . در سال 1253 همراه ظل السلطان و رکن الدوله از زندان گریخت و به روسیه و عثمانی رفت . امام وردی میرزا شعر می سرود و داور تخلص می کرد . فامیل داوری  کنونی از نوادگان او هستند .

سلطان ابراهيم میرزا متولد به تاریخ 11 ذی القعده سال 1228 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق ان قزوینی ، برادر امام وری میرزا و علینقی میرزا بود . وی با دختر حسینقلی خان قاجار ایروانی ازدواج کرد .

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.