بازار کفاش ها

 بازار كفاش‏ها (كفش دوزها) - از بازارهاى مشهور و اساسى دوران قاجار است كه در گذشته به بازار ارسى دوزها شهره بود. اكنون مشاغل گوناگون آن را از حالت بازار يكدست خارج كرده است.

 بازار شمالى جنوبى كفاش‏ها از سبزه ميدان آغاز مى‏گردد و تا ابتداى كوچه وزير ادامه مى‏يابد. كوچه كبابى‏ها منشعب از آن و در انتهاى آن واقع است و بازار خياطها، بازار پاچنار، سراى امير، بازار حراج و بازارهاى كيلويى‏ها، حاجب‏الدوله و امين‏الملك از آن انشعاب مى‏يابد.

 اراضى موقوفه سيدولى و مدرسه و خرابه و قبرستان در غرب همين بازار است كه حادثه انتقال آن به بانك استقراضى روس و تخريب عمارت و بناى آن به دست مردم معروف است.

 بازار كفش‏دوزها به سبزه ميدان ختم مى‏شد كه كنار خندق جنوبى ارگ بود اما در دوره ناصرى خندق را پر كردند و خيابان جباخانه را از سه راه ناصريه تا گلوبندك احداث كردند كه بازار كفاش‏ها از آن منشعب مى‏شد و دهانه اين بازار در خيابان تازه تأسيس واقع گرديد.

 در سفرنامه اورسل آمده:

 «در اينجا اقسام مختلف كفش به شكل‏هاى عجيب و غريب را كه هيچ شباهتى به يكديگر نداشت به معرض تماشا و فروش گذاشته بودند. پاپوش‏هايى از چرم زرد رنگ بدون پاشنه و داراى نوك تيز و برگشته، چكمه‏هاى اروپايى كه كفاشان شاهرود براى افسرها مى‏دوختند، چارق‏هايى با بند كلفت، كفش‏هاى راحتى ظريف و زيباى زراندوزى شده‏اى كه لبه پاشنه‏شان از يك ورقه نقره‏اى ساخته شده بود. » / سفرنامه، ص 129.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.