باروتخانه تهران قدیم

باروت خانه تهران قديم - اين مطلب به معرفى طرح ارزشمند «اوژن فلاندن» نقاش و سياح فرانسوى(1) اختصاص دارد كه براى تهران پژوهان بسيار حائز اهميت است. اين اثر بى همتا كه توسط فلاندن فرانسوى در سال 1256 ق. در اواسط سلطنت محمد شاه قاجار ترسيم شده است، تنها تصويرى است از باروت خانه تهران كه خارج شهر قرار داشت. از اين باروتخانه اثرى بر جاى نيست و حتى محل دقيق آن را هم نمى‏دانيم، ليكن با بررسى اسناد و متون دوره قاجار گمان مى‏كنيم، اين باروتخانه بر فراز تپه‏اى در شرق بناى اميرآباد و جنوب آسياب يوسف‏آباد و بر خطى فرضى كه از عباس‏آباد به سمت اميرآباد كشيده مى‏شد، طورى كه اين خط از جنوب پارك ساعى كنونى مى‏گذشت قرار داشته است. از شرق اين باورتخانه رودخانه‏اى كه از شميران به يوسف آباد مى‏رسيده و سپس به سمت تهران مى‏رفته، مى‏گذشته است. بدان روزگار در تپه ماهورهاى شمال تهران در اين ناحيه چند بناى مختصر وجود داشت از قبيل عباس آباد، باغ وزير كشور (با تقريب محل پارك ساعى(، باروتخانه، آسياب يوسف آباد (آن زمان نام يوسف آباد را نداشت. يوسف‏آباد آباد كرده ميرزا يوسف مستوفى الممالك صدراعظم ناصرالدين شاه است. )، اميرآباد.

 باروتخانه يوسف آباد بر فراز تپه‏اى به گونه قلعه‏اى از خشت و آجر ساخته شده بود. اين بنا داراى ورودى مستقلى بوده و برج سه اشكوبه مدورى نظير بناهاى كلاه فرنگى داشته كه طبقه سومش بسيار كوچك و به كار ديده بانى مى‏آمده است و حصار كنگره دارى گرداگرد آن كشيده شده بود. »

 طرح باروتخانه تهران در كتاب «سفر به ايران» اثر اوژن فلاندن در چاپخانه «بسينه برژر» پاريس به چاپ رسيده است.

باروتخانه تهران

 

 اوژن فلاندن پسر سردار معروف ناپلئون بود كه به نقاشى علاقمند شد و بعدها جزو نقاشان مشهور فرانسه گرديد. او در سال 1844 م. هنگامى كه خرابه‏هاى شهر نينوا در بين‏النهرين كشف شد، از طرف دولت فرانسه مأمور شد كه ظرف مدت شش ماه از بناهاى نينوا تصاويرى تهيه كند. او غير از انجام اين مأموريت از بناهاى اصفهان و ديگر شهرهاى ايران و تهران نيز تابلوها و طرح‏هاى فراوانى پديد آورد. دولت فرانسه پس از بازگشت از سفر ايران به او مدال شواليه لژيون دونو اعطا كرد. آثار او هر چند به قصد تأمين منافع كشور متبوعش بوده ليكن در مبحث ايران‏شناسى مى‏تواند بسيار سودمند باشد.

 حال كه اين باروتخانه را شناختيد، بجاست مختصرى از تاريخچه باروتخانه در تهران در اين مجال اندك عرضه شود:

 باروت نياز اوليه در قورخانه و از ضروريات قشون به شمار مى‏رفت.

 محل باروت كوبى تهران در عصر قاجاريه چند بار تغيير كرد. اين تغييرات به جهت گسترش و توسعه فضاى مسكونى شهر از سويى و نياز به مكانى وسيع‏تر و بزرگ‏تر براى توليد بيشتر باروت از سوى ديگر بوده است.

 نخستين گام در ايجاد باروت كوبى جديد به منظور توليد بيش از شيوه سنتى معمول در ايران به روزگار فتحعلى شاه مى‏رسد، كه در برخورد با همسايگان نيرومند روسيه، انگلستان و عثمانى برداشته شد و آن هم توسط ميرزا بزرگ فراهانى و سپس فرزند برومندش ميرزا ابوالقاسم فراهانى وزير با كفايت عباس ميرزا نايب‏السلطنه انجام گرفت. در نهضت تجدد خواهى پديد آمده بدان روزگار كه بانيان آن اين پدر و پسر بودند، اقدامات فراوانى در تحصيل علوم و فنون جديد شد، كه از آن جمله است احداث باروت سازى در تبريز، در زمان ناصرالدين شاه و صدارت ميرزا تقى خان اميركبير، موج ديگرى از اصلاحات و آبادانى در كشور پديد آمد. در اين هنگام كارخانجات متعددى در تهران و ديگر نقاط كشور ايجاد شد. تأسيس باروتخانه و قورخانه نيز جزو همين اقدامات به شمار مى‏آيد.

 در نتيجه بررسى و پژوهش انجام يافته فعلاً با عنايت به اسناد در دسترس به خصوص نقشه‏هاى موجود تهران قديم فهرست باروت سازى‏هاى تهران را مى‏توان چنين برشمرد:

 1. باروت كوبى بازار تهران: اين باروت‏كوبى در كوچه غربى در چهار سوق كوچك بازار در چهار دكان تودرتو قرار داشت. اين مكان را بايد اولين باروت سازى تهران بدانيم، به احتمال فراوان بنيادش بايد به دوران پيش از قاجاريه و پايتختى تهران برسد. بعدها با توسعه فضاى مسكونى و تجارى در محله بازار باروت كوبى از اين مكان به محله سنگلج منتقل شد.

 2. باروت كوبى سنگلج: دومين محل باروت كوبى تهران گوشه شمال شرقى محله سنگلج در حوالى ارگ سلطنتى و ضلع شمالى حصار صفوى قرار داشت كه بعد از احداث قورخانه جديد داخل ارگ در گوشه جنوب غربى ميدان توپخانه به قورخانه قديم شهرت يافت، باروت كوبى سنگلج (= قورخانه قديم) در دوران سلطنت محمدرضا پهلوى جزو اراضى پارك شهر قرار گرفت. به روزگار محمدشاه اين محله را باروتخانه مى‏گفتند. اين بار هم با رسيدن موج توسعه خانه سازى به محله سنگلج اين باروت خانه هم تعطيل و به خارج شهر منتقل شد.

 3. باروت سازى يوسف آباد: اين باروت خانه در سال 1252 ق. در اراضى شمال تهران و خارج از حصار صفوى بنا شد، كه پس از احداث كارخانه باروت سازى مهران اين بنا به عنوان انبار باروت مورد استفاده قرار گرفت. اين باروت سازى همان بنايى است كه «اوژن فلاندن» تصويرش را كشيده است. هيچ نمى‏دانيم بر سر اراضى اين باروت خانه چه آمده است.

 4. باروت‏خانه مهران: جهانگير خان پسر سليمان خان و برادرزاده منوچهر خان گرجى (ارمنى) معتمدالدوله معروف به وزير صنايع كه باغى داشت، در خيابان علاءالدوله (فردوسى) در شمال سفارت انگليس به سال 1307 ق. وزير قورخانه شد. او در اين سمت كارخانه‏هاى باروت كوبى، كاغذ سازى، آسياب بخار و... خريدارى و احداث كرد.

 كارخانه باروت‏كوبى احداثى او در اراضى باغ مهران واقع در شمال تهران و در شرق ضرابخانه قرار داشت.

 در پايان اين مطلب بايد به ياد داشت كه درايران پيش از قاجاريه نيز باروت تهيه مى‏شد. ژنرال گاردان در اوايل سلطنت فتحعلى شاه مى‏نويسد:

 «باروتى هم كه در ايران تهيه مى‏شد ناقص بود زيرا مواد آن را با هم به طور صحيح تركيب نمى‏كردند...». / خاطرات، ص 66.

 و ژنرال تره زل آورده:

 «ساختن باروت در ايران معمول است و مى‏توان آن را تكميل نمود زيرا كه شوره ايران خوب و مقدار آن زياد است. » / يادداشت‏هاى ژنرال تره زل، ص 71.

 ميرزا صالح شيرازى در اوايل پادشاهى محمدشاه نوشته است:

 «بريبارى نام يكى از استادان باروت سازى ايتاليايى است. باروت خانه‏اى ساخته كه با چرخ آبى باروت مى‏كوبد...» / مجله يادگار، ش 7، ص 11.

 عبداله مستوفى هم درباره حاجى ميرزا آقاسى مى‏آورد:

 «خلاصه حاجى ميرزا آقاسى در ايام صدارتش... سيصد چهارصد توپ و شايد همين اندازه خمره باروت... تدارك ديد...» / شرح زندگانى من، ج 1، ص 65.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.