باباخان

باباخانِ چاپوشلو- (یا: چاپوشی / چاوشلو) از یاران و سرداران نادرشاه افشار است. طایفه اش شاخه ای از ایل افشار بودند که به دستور شاه عباس، برای جلوگیری از هجوم ازبکان، از آذربایجان به خراسان کوچیده بودند. در جنگ مهماندوست (1142ق. ) باباخان از خود شجاعت و کفایت نشان داد. وی در بخارا گلوله ای به دهانش اصابت کرد و کشته شد (1150) و او را در مشهد به خاک سپردند. / جهانگشای نادری؛ مجمل التواریخ؛ عالم آرای نادری، نوشتهرضا شعبانی.

 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.