ایوان كى

بخشى از گرمسار ورامین است كه در تداول عامه به اشتباه ایوان كیف تلفظ مى‌‌گردد.

 «ایوان كیف ده بسیار بزرگى است و تیول عبدالله خان حاكم گیلان است كه الان در آن‌‌جا به حكومت منسوب است... .» / سفرنامه خراسان ناصرالدین شاه، ص 220.

 «ایوان كیف كه مردم مى‌‌گویند غلط است اصلش ایوان كى است زیرا كه یك خرابه بزرگى در پایین ده ایوان كى دیده شد كه علامت و آثار بناى بزرگى است... .» / همان مرجع، ص 223.

 گروهى محل خاراكس، شهر باستانى پارت و جمعى جاى شخره شهر مذكور در وندیداد اوستا را در این دهستان و یا شهرستانك منطبق دانسته‌‌اند.

 پیرنیا در كتاب ایران باستان در احوال «ایزیدور خاراكسى» نوشته:

 «خاراكس را اكثراً محلى در خوزستان مى‌‌دانند، ولى برخى عقیده دارند كه در رى یا در حوالى آن بوده.»

 و نیز در همین كتاب در ذكر محل خاراكس گفته:

 «در باب محل كنونى خاراكس مادى عقاید مختلف است و بعضى آن را با ایوان كى كنونى مطابقت مى‌‌دهند (راولینُسن). برخى گویند كه در كوه‌‌هاى البرز مثلاً شهرستانك كنونى واقع بوده (گوبینو)». / ایران باستان، ص 2218، نقل در قصران، ص 41.

 در ظفرنامه شرف‌‌الدین على یزدى در ذكر یورش امیر تیمور به رى به سال 802 ق. به جاى ایوان كى از ایوانك یاد شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.