ایلچى (كوچه)

كوچه‌‌اى كه در بازار تهران از گذر لوطى صالح به سمت غرب مى‌‌رود، به كوچه باغ ایلچى شهرت دارد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.