ایران (خیابان)

طبق اسناد موجود نزد اصغر مهدوى، به روزگار قدیم خیابان شمیران نام داشت. بعدها چنان‌‌كه نقشه حاجى نجم الدوله نشان مى‌‌دهد، قسمت شمالى آن خیابان سادات و قسمت جنوبى آن خیابان امین حضور نام گرفت و چون عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه باغ امین حضور را خرید و بدان‌‌جا پارك عین‌‌الدوله را ساخت این خیابان، خیابان عین‌‌الدوله شد و به زمان پهلوى اول باز تغییر نام داد و خیابان ایران گردید. / كتاب تهران، ج 1، ص 56 ! خیابان ایران.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.