اگوست كرزیز

(كرشش) معلم توپخانه مدرسه دارالفنون بود. / روزنامه وقایع اتفاقیه، محرم 1268 ق. نمره چهل و دویم.

 البته چون او تاریخ و جغرافیا و حساب و هندسه را هم به قدر كافى مى‌‌دانست، تدریس این مواد هم به او واگذار شد. وى نظامى بود و درجه ستوانى داشت. / امیركبیر و ایران، ص 254.

 در سال 1274 ق. به منصب سرتیپى نایل گردید. / تهران به روایت تاریخ، ج 2، ص 618.

 نخستین نقشه تهران كه در دارالخلافه به چاپ رسید (1275 ق.) او به كوشش و شاگردان ایرانى‌‌اش در دارالفنون تهیه شد. به نام «كرشش» نیز از او یاد شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.