اُرُس

(به ضم اول و دوم) تلفظ قدیم روس است.

 در كینه ما چنانكه گویى

جنگ اُرُس است و انگریز است

 / از صبا تا نیما، ص 124.

 «... یك هزار و دویست تومان پول نقد كه دویست عدد چهارده هزارى و ششصد و پنجاه عدد باجغلوى (نوعى سكه) اُرُسى و سى عدد كشورى و تتمه تومانى بوده...» / روزنامه وقایع اتفاقیه، 28 ذیقعده 1267 ق.

 باید یادآورد، ارس (به ضم الف و سكون  را) معناى سرو كوهى دارد كه در ارتفاعات تهران و كوه‌‌هاى البرز فراوان دیده مى‌‌شود. در خراسان اُرُس در گچسر چالوس هورَس، در نوده اَورَس و در منجیل اَربس، در آمل وَرس گویند

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.