اُرس (قبر)

سر قبر ارس در كوه‌‌هاى شمیران در دامنه توچال درون دره‌‌اى است كه كمى بالاتر از بند سنگى نود گیله «قبرارس« قرار دارد. مغرب آن بند مگس زاغ و مشرق آن بند شیرپلا و شمال آن دره فراخ‌‌لا است. در این‌‌جا بر سنگ بزرگى از جنس گرانیت عبارتى به زبان فرانسه نوشته شده كه ترجمه فارسى آن چنین است:

 «هنگام وبا كنت دوسارتیژ و فرانسویان مقیم طهران در این دره سنگلاخ و كنار این چشمه‌‌هاى پرجوش و خروش دور از بلا اردو زدند. 20 اوت 1840. ژنرال بارتلمى سمینو، ژ.پ فریه صاحب منصب سوار، ه . - ویدال، ب. نیكلا، د. ژاكه.

 از بازماندگان ژنرال سمینو، نصرت‌‌الله سمینو است كه اطلاعات زیر را درباره جد خود داده است:

 ژنرال بارتلمى سمینو پسر آمبروا سمینو است كه ژنرال قنسول ایتالیا در فرانسه بوده و با زنى فرانسوى ازدواج كرده كه در سال 1776 پا به عرصه حیات گذاشته است. بعدها تبعیت دولت فرانسه را پذیرفته و در قشون ناپلئون داخل گردیده است.

 پس از تبعید ناپلئون به یونان سپس به روسیه و از آن‌‌جا به اتفاق طبیب خود دكتر كرمیك به تبریز وارد گردید.

 در تبریز مورد توجه عباس میرزا قرار گرفت و در باب تشكیلات قسمت‌‌هاى سپاه ایران به تقلید قشون فرانسه به او كمك‌‌هایى كرد و در جنگ با روسیه، در خدمت عباس میرزا شركت كرد.

 در جنگ اول هرات در زمان محمدشاه ژنرال سمینو شركت داشت. در جنگ دوم در زمان ناصرالدین شاه هم دخیل بود. در جنگ اول ژنرال براوسكى لهستانى هم با او همكارى داشت. براوسكى در این جنگ كشته شد و سمینو همسر او را به زنى گرفت و از او پسرى به نام نیكلا سمینو به دنیا آمد.

 نزدیك اردوگان فرانسویان، نزدیك خطالراس گورى است كه كلماتى به خط لاتین بر آن حك شده ترجمه فارسى آن چنین است:

 این‌‌جا آ. آنتونلى دوماچرتا كه از بیمارى وبا درگذشته است، به خاك سپرده شد. در اوت 1846.

 كف گودال نزدیك اینجا سنگ قبرى با نوشته‌‌اى به زبان فارسى است كه عبارات زیر بر آن حك شده است.

 «هوالباقى. وفات مرحمت پناه مطیع الاسلام آلیا آنتونلى ساعت ساز طایفه ایتالیا از مملكت ماچرلاتا در شهر شعبان 1262 از ناخوشى وبا وفات یافت«. / جغرافیاى تاریخى شمیران، ج 1، ص 190، به نقل از مجله یادگار، ش 4 و 5، صص 28 تا 35 و نیز مقاله‌‌اى از احمد توكلى در ش 1 و 2 !رجوع کنید به سمینو

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.