اولین نظمیه

در دوران صدارت میرزا حسین خان مشیرالدوله قراول‌‌خانه‌‌هاى زمان امیركبیر دوباره احیا گردید و عنوان نظمیه نخستین بار براى آن‌‌ها به كار رفت و كار تنظیم و اداره امور امنیتى و انتظامى شهر از وظایف وزارت داخله به حساب آمد. در این زمان ریاست نظمیه تهران به عهده شخصى به نام محمد على خان بود كه به محمدعلى خان نظمیه معروف شده بود. او جزو گروه محصلین دارالفنون بود و درجه سرتیپى داشت.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.