اولین نشریه زنان

نشریه اختصاصى به نام دانش براى نخستین بار در زمان احمد شاه به صورت هفتگى از دهم رمضان 1328 ق. / چهارم مهرماه 1288 تا 27 رجب 1329 ق. / 31 تیر 1290 خ. به مدیرى و صاحب امتیارى خانم دكتر كمال دختر یعقوب جدید الاسلام همدانى انتشار مى‌‌یافت. این روزنامه چنین معرفى شده است: «روزنامه‌‌اى است اخلاقى، علم خانه دارى، بچه دارى، شوهردارى مى‌‌پردازد، مفید به حال دختران و نسوان است به كلى از پلتیك و سیاست مملكتى سخن نمى‌‌راند. / تهران به روایت تاریخ، ص 2189.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.