اولین مدرسه اكابر

«اقدام دیگر انجمن معارف، تشكیل مدرسه اكابر بود كه در ساعات اول شب براى سالمندانى كه تحصیل معیشت و تكفل عائله و پشت سرگذاردن سنین كودكى و جوانى، مانع از تحصیل ایشان در مدارس جدید بود، دایر شد.» / یادداشت‌‌هاى احتشام‌‌السلطنه، ص 327.

 كلاس‌‌هاى اكابر در سال‌‌هاى 1315-1317 ق. یعنى ده سال پیش از مشروطه و چهل سال قبل از كلاس‌‌هاى اكابر سالمندان وزارت معارف تأسیس شده بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.