اولین مجلس مؤسسان

در سال 1304 خ. اولین مجلس مؤسسان در تكیه دولت تهران تشكیل شد و این مجلس عزل احمد شاه از سلطنت و خاتمه سلسله پادشاهى قاجاریه را تصویب نمود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.