اولین عمل جراحى

دانشجویان ایرانى در اوایل سلطنت ناصرى براى نخستین بار توسط دكتر كلوكه[1] (47) پزشك فرانسوى شاه با آموزش جراحى به روش علمى آشنا شدند. / روزنامه وقایع اتفاقیه، ش 1268 52 ق. ! رجوع کنید به طبابت.[1]

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.