اولین شهردار تهران (رئیس بلدیه)

پس از پیروزى مشروطیت در دوره نیابت علیرضاخان عضدالملك قاجار، بلدیه یعنى شهردارى تهران پدید آمد و اعلم‌‌الدوله به ریاست آن سازمان انتخاب شد. !رجوع کنید به اعلم‌‌الدوله.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.