اولین سفیر امریكا

نخستین وزیر مختار آمریكا كه در تهران آغاز به كار كرد، مستر بنیامین (بنجامین) است. او كتابى به نام ایران و ایرانیان درباره كشورمان دارد و در این كتاب مطالبى مفید در ارتباط با تاریخ تهران درج كرده است.

 وى از عمارت باغ فردوس دوستعلى خان معیرالممالك و از خصوصیات ایشان و كتابخانه استثنایى او مطالبى را یادآور شده است. / شرح رجال ایران، ج 1، ص 500. ! رجوع کنید به خاطرات بنجامین.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.