اولین سرشمارى جمعیت در تهران

«قرار بود كه در سال 1860 م. / 1277 ق. سرشمارى براى تعیین جمعیت در تهران انجام شود ولى هنوز این‌‌كار صورت نگرفته است.» / سفرى به دربار سلطان صاحبقران، ص 176.

 در تاریخ مزبور سرشمارى پایتخت انجام نشد. تا این‌‌كه در سال 1301 ق. / 1262 خ. نخستین احصاء نفوس تهران عملى گردید و براساس آن جمعیت شهر 482 و 106 نفر تعیین شد. ! رجوع کنید به سرشمارى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.