اولین زایشگاه

سیمین بهبهانى زایشگاهى را كه دكتر ابوالقاسم بختیار نامى به اتفاق همسر ماما و آمریكایى‌‌اش  اداره مى‌‌كرده است. بى‌‌آن‌‌كه به محل آن اشاره‌‌اى داشته باشد، به عنوان اولین زایشگاه تهران معرفى مى‌‌كند. / كتاب تهران، ص 14.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.