اولین دستگاه فونوگراف

دوست محمدخان (پسر دوستعلى خان معیرالممالك) اولین كسى است كه فونوگراف را به ایران آورد و صداى ساز موسیقى‌‌دان‌‌هاى درجه اول آن زمان از قبیل محمدصادق خان رئیس ملقب به سرورالملك استاد بى بدیل سنتور و مرحوم آمیرزا حسینقلى و میرزا عبدالله و سماع حضور و غیره را ضبط كرد.

 من با همین دستگاه فرسوده بعضى آهنگ‌‌ها شنیده‌‌ام. / مجله زمان، ص 26 (منوچهر صانعى).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.