اولین تیم فوتبال

فوتبال از انگلستان به ایران آورده شد. این بازى در ایران، از دوران تأسیس سفارت انگلستان در سال 1865 م. شكل گرفت.

 در آن مقطع تعداد كاركنان سفارت نسبتاً زیاد بود. به علاوه در تهران انگلیسى‌‌هاى زیادى زندگى مى‌‌كردند كه براى سرگرمى خود در میدان مشق حوالى میدان امام خمینى (توپخانه سابق) بازى مى‌‌كردند. تماشاى فوتبال براى مردم آن زمان تهران بسیار جالب بود. جوانان به تقلید از انگلیسى‌‌ها شروع به بازى فوتبال كردند، اما مشكل پیدا كردن توپ باعث شد از هر وسیله گردى كه بتواند نقش توپ را بازى كند استفاده كنند. متداول‌‌ترین توپ در تهران در ابتدا مثانه گاو بود. طرز ساختن توپ از مثانه گاو بدین صورت بود كه روى مثانه پوششى پارچه‌‌اى تعبیه مى‌‌كردند و سپس آن را مى‌‌غلتاندند. از آن‌‌جا كه خواستن توانستن است، تهرانى‌‌ها هم رفته رفته صاحب تیم و باشگاه شدند و این تشكل به سال 1299 خ. باز مى‌‌گردد. یعنى زمانى كه نخستین تیم در تهران ظهور پیدا كرد. / تاریخ مصور فوتبال ایران، ص 26  ! رجوع کنید به فوتبال.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.