اولین تلفن

در سال 1285 ق. اولین تلفن بین شهرى، تهران را به مناطق قلهك و تجریش پیوند داد و تا سال 1304 خ. بین تعدادى از شهرهاى كشورمان سیم كشى تلفن انجام شد. !رجوع کنید به تلفن.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.