اولین تراشكار

«اولین تراشكار تهران كه باید اولین تراشكار ایرانش نیز دانست مردى بود به اسم سید على جدم (از كارگران قورخانه) كه توانسته بود یكى از دستگاه‌‌هاى كهنه قورخانه را خریده در دكانى، در خیابان چراغ برق كار گذارده، آهن تراشى باز بكند و بعد از آن، شعبه [اى دیگر] همان شخص در خیابان جباخانه (بوذرجمهرى غربى) روبه‌‌روى دیوار انبار شاهى دایر بكند...» / تاریخ اجتماعى تهران، ج 2، ص 162.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.