اولین تئاتر

نخستین سالن تئاتر در زمان ناصرالدین شاه در مدرسه دارالفنون ایجاد شد. بازیگران این تئاتر اتباع بیگانه بودند كه نخستین بار به نمایش ترجمه هایى از آثار مولیر مبادرت كردند.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.