اولین بناى تهران

نخستین بنایى كه پس از تكمیل بناى باروى شاه طهماسب ایجاد شده است، حمام تكیه و مدرسه خانم است كه در تهران بر حسب امر خواهر شاه طهماسب بنا شده و از آثار تكیه و حمام كمى باقى بوده است. مدرسه خانم بالاخره به دست افاغنه خراب شد و بعد صاحب دیوان در جاى آن حسینیه بنا نمود. اكنون مدرسه معروف به فرهنگ در همان محل است. / مجله كاوه، ش 14 و 15.

 اما كلاویخو سفیر پادشاه اسپانیا كه در سال 1404 م. از تهران دیدن مى‌‌كند در تهران در مهمانسراى تیمور مسكن داده مى‌‌شود كه بزرگ‌‌ترین و نخستین بناى معظم تهران بوده كه در متون از آن یاد شده است، لیكن محل و شكل آن ناشناخته مانده است. / تهران به روایت تاریخ، ص 37.

 این ساختمان همان خانه باباشیخ است كه قبلاً معرفى شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.