اولین بلیت ماشین دودى

نخستین بلیت راه آهن تهران - رى در زمان ناصرالدین شاه چاپ و منتشر شد و قیمت آن سه شاهى بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.